Psychoterapia jest podróżą w głąb siebie, stwarzającą możliwość poznania i głębokiego zrozumienia wewnętrznego świata swoich uczuć, potrzeb, skłonności, motywów postępowania, doświadczanych trudności oraz wzorców zachowań i relacji z innymi.

O Mnie

DOROTA BARCIK TOMASIAK

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą.

Studiowałam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Podyplomowo ukończyłam 2-letnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, roczne szkolenie w zakresie psychoterapii krótkoterminowej w Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej oraz 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Centrum Psychologiczno-Medycznym „Mabor”, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Odbyłam staże na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Synapsis” oraz na Oddziale Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

W latach 1999-2012 pracowałam w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych udzielając pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i całym rodzinom. Prowadziłam warsztaty i grupy rozwoju osobistego dla młodzieży i rodziców.

Od 2005 r. pracuję w Ośrodku Psychoterapii „Aleje”, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Pracuję w zespole psychoterapeutów, który stwarza możliwość nieustannego rozwoju, współpracy i wsparcia poprzez udział w seminariach szkoleniowych, superwizjach i konsultacjach, sprzyjających podnoszeniu jakości naszej pracy.

Stale aktualizuję swoją wiedzę czytając literaturę zawodową, uczestnicząc w konferencjach naukowych i poddając swoją pracę nieprzerwanej obserwacji, refleksji i superwizji.

W 2010 r. uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Metoda

Psychoterapia jest podróżą w głąb siebie, stwarzającą możliwość poznania i głębokiego zrozumienia wewnętrznego świata swoich uczuć, potrzeb, skłonności, motywów postępowania, doświadczanych trudności oraz wzorców zachowań i relacji z innymi.

Droga ta wiedzie poprzez poznanie przeszłych (również wczesnodziecięcych) doświadczeń osoby i odkrywanie w jaki sposób przeszłość odżywa w bieżących sytuacjach, powodując często problemy i usztywniając sposoby radzenia sobie.

Owo poznanie, zrozumienie i przepracowanie sztywnych, nieprzystosowawczych wzorców działania wyzwala spod przymusu nieświadomego powielania przeszłych negatywnych doświadczeń, prowadząc do wolności wyboru i umożliwiając trwałą zmianę.

Psychoterapia stwarza możliwość rozwoju i budowania siebie – odkrywania swoich uczuć, potrzeb, pragnień, zdolności, możliwości wcześniej niedostępnych, zagubionych w procesie przystosowania do wymogów otoczenia.

Proces ten odbywa się w relacji terapeutycznej, która jest szczególnym rodzajem więzi, umożliwiającej doświadczenie zrozumienia i akceptacji (również dla głęboko skrywanych, odrzuconych części siebie), odkrycie i przeżycie trudnych, bolesnych uczuć a także odtworzenie, zrozumienie i zmianę wewnętrznych wzorców przeżywania samego siebie i relacji z drugą osobą.

Proces ten bywa długotrwały i trudny, jednakowoż przynoszący wyzwalające i wzbogacające odkrycia oraz satysfakcjonujące zmiany.

W pracy terapeutycznej, zarówno na poziomie rozumienia pacjenta jak i stosowanych technik terapeutycznych, korzystam głównie z perspektywy psychodynamicznej i systemowej.

Oferta

Ofertę swoją kieruję do osób:

  • - cierpiących z powodu objawów nerwicowych, depresyjnych, psychosomatycznych, itp.;
  • - potrzebujących wsparcia w uporaniu się z bolesnymi doświadczeniami;
  • - doświadczających trudności w pełnieniu ważnych ról i zadań życiowych;
  • - potrzebujących pomocy w pokonaniu kryzysów życiowych oraz progów rozwojowych;
  • - pragnących lepiej poznać i zrozumieć świat swoich uczuć, przeżyć, motywów postępowania;
  • - chcących zbudować bliższe i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi;
  • - potrzebujących odkryć i rozwinąć poczucie tożsamości i własnej wartości.

Osoby zainteresowane podjęciem psychoterapii zapraszam na wstępne spotkanie konsultacyjne.

Konsultacja psychologiczna: jest okazją do zebrania ważnych informacji dotyczących osoby zgłaszającej się, umożliwia wstępne zrozumienie zgłaszanego problemu i wybór optymalnej formy pracy terapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna: spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu w stałym terminie, sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Psychoterapia par i małżeństw: spotkania odbywają się zwykle w odstępach 2-tygodniowych, sesja trwa 2 godziny.

Terapia rodzin: na spotkania rodzinne zapraszam wszystkich członków rodziny mieszkających razem, prowadzę je wspólnie z drugim terapeutą, zwykle w odstępach 3-4 tygodniowych, sesja trwa 2 godziny.

Superwizja: zapraszam psychologów i psychoterapeutów w trakcie szkolenia, zainteresowanych pogłębianiem rozumienia prowadzonych procesów terapeutycznych.

Cennik

Konsultacja indywidualna 60 minut 150 PLN
Indywidualna sesja terapeutyczna 50 minut 120 PLN
superwizja indywidualna   120 PLN
Sesja terapii par 100 minut 250 PLN
Sesja rodzinna 120 minut 300 PLN

Kontakt

Dorota Barcik-Tomasiak

505-101-174

gabinet: Warszawa, ul. Konduktorska 4/26

gabinet: Warszawa, ul. Smolna 13/17a